Statystyka do pracy magisterskiej – kiedy warto skorzystać z pomocy eksperta?

Wielu studentów przystępując do redagowania swojej pracy dyplomowej staje przed wymogiem, aby częścią tej pracy były wyniki z przeprowadzonego przez siebie badania empirycznego. W praktyce najczęściej realizowane są badania metodami ilościowymi, w których realizowane są wywiady ankietowe z interesującymi autorów grupami osób. Zaplanowanie kwestionariusza ankiety i sposobu realizacji badania zazwyczaj jest jeszcze w zasięgu umiejętności magistranta. Statystyka do pracy magisterskiej na podstawie zgromadzonych danych stanowi już jednak często niemały problem. Na wielu kierunkach studiów statystyka jest bowiem traktowana po macoszemu lub wręcz w ogóle nie ma dla niej miejsca w programie studiów. Dzieje się tak pomimo, że wykonanie statystyk do pracy magisterskiej jest zazwyczaj nieodzowne. W związku z tym studenci stają przed problemem czy skorzystać w tym względzie z zewnętrznej pomocy, czy może próbować wykonać analizę własnymi siłami.

statystyka do pracy magisterskiej

Kiedy warto spróbować wykonać analizę statystyk samodzielnie?

Opowiadając na to pytanie należy wziąć pod uwagę trzy czynniki.

  1.  Poziom trudności obliczeń, które należy wykonać
  2.  Poziom własnej wiedzy z zakresu statystyki
  3.  Wymagania promotora lub uczelni

Zdarzają się przypadki uczelni czy kierunków studiów, na których rezygnuje się z przedstawiania studentom zagadnień statystycznych. Podczas pisania swojej pracy są oni oficjalnie informowani, że powinni skorzystać z pomocy statystyka. W innych przypadkach magistranci mogą albo dostać w tym względzie wolną rękę, albo być zobligowani do wykonania całości pracy samodzielnie (w tym analizy wyników badań) . W tym ostatnim przypadku zalecamy zastosowanie się do tych wymogów.  Często może się to wiązać z koniecznością posiadania określonego zasobu wiedzy odnośnie analizy na wypadek otrzymania pytania z tego zakresu od promotora bądź recenzenta pracy. Korzystając z zewnętrznej pomocy zazwyczaj nie będziemy w stanie wyjaśnić i zrozumieć wszystkich miar i testów stosowanych w pracy. Natomiast dwa pozostałe czynniki mają mocno subiektywny charakter.

Statystyk a praca magisterska

Zanim wpiszemy w wyszukiwarce internetowej „statystyka do pracy magisterskiej” może warto najpierw samodzielnie ocenić własne umiejętności i poziom trudności analizy, której potrzebujemy. Załóżmy, że na potrzeby naszej pracy wystarczy jedynie przedstawienie procentowych rozkładów częstości odpowiedzi na pytania z naszej ankiety. W takim przypadku wystarczy dobra znajomość programu MS Excel!

Po wprowadzeniu do niego kolejnych ankiet możemy dokonać wszystkich niezbędnych obliczeń oraz sporządzić do nich odpowiednie wykresy bądź diagramy. Jeśli jednak nie czujemy się na siłach, aby zmierzyć się z takim zadaniem, bądź nasze obliczenia wymagają bardziej zaawansowanych narzędzi, konieczne będzie skorzystanie z pomocy z zewnątrz. W przypadku, gdy statystyka do pracy magisterskiej będzie musiała uwzględniać także testowanie hipotez za pomocą testów statystycznych, Excel może okazać się narzędziem niewystarczającym. Wtedy niezbędne będzie skorzystanie z oprogramowania statystycznego. No chyba, że posiadamy biegłą umiejętność obsługi Excela i bardzo szeroką wiedzę statystyczną.

Sama dostępność takich programów statystycznych nie jest wielkim problemem, ponieważ istnieje darmowe oprogramowanie tego typu – np. program PSPP, bądź możliwość skorzystania z wersji testowych płatnych produktów. Niezbędna jest jednak umiejętność jego obsługi i prawidłowej interpretacji dostarczonych wyników. Jeśli nie dysponujemy takimi umiejętnościami raczej odradzamy ich naukę w czasie zbliżającego się terminu obrony pracy.

Czy zlecona do wykonania statystyka do pracy magisterskiej jest legalna?

Wiele osób przed zwróceniem się z prośbą o pomoc z zakresu statystyki w kontekście własnej pracy dyplomowej ma wątpliwości czy taka zlecona statystyka do pracy magisterskiej lub licencjackiej jest zgodna z obowiązującym prawem. Odpowiedź brzmi: tak. Student broniący swojej pracy magisterskiej powinien posiadać określoną wiedzę związaną z dziedziną swoich studiów. Nie ma jednak wymogu, aby był on ekspertem w zakresie statystyki, która jest obszerną i niełatwą dziedziną wiedzy. Istotne jest wykazanie w swojej pracy, że potrafimy prawidłowo zinterpretować wykonane obliczenia statystyczne i wyciągnąć z nich prawidłowe wnioski poszerzające wiedzę w naszej dziedzinie. Natomiast samo wykonanie takich obliczeń może być zadaniem kogoś innego. Tym bardziej w przypadku, gdy program studiów nie dostarczył nam odpowiedniej wiedzy z zakresu analizy wyników badań empirycznych.

statystyk praca magisterska

Na koniec odpowiedz sobie na jedno pytanie – kiedy należy skorzystać z pomocy statystyka do obliczenia analizy do pracy magisterskiej?

Skorzystać z pomocy eksperta w zakresie statystyki warto zawsze wtedy kiedy nie jesteśmy pewni czy będziemy w stanie wykonać analizę samodzielnie (bądź jesteśmy pewni, że jej nie wykonamy). Pozostawiając tę część zadania profesjonalistom zyskujemy pewność, że statystyka do pracy magisterskiej zostanie wykonana poprawnie. Istotne jest także, iż sami zyskamy dodatkowy czas na pracę nad innymi elementami naszej pracy.

Z pomocy eksperckiej można skorzystać także w przypadku, gdy chcemy powierzyć tylko część swojej analizy statystykowi (np. samą weryfikację hipotez badawczych za pomocą testowania statystycznego). Dowiedz się, czy pomoc statystyczna może być przydatna również dla Ciebie. Możliwe jest także uzyskanie konsultacji pozwalających na upewnienie się czy nasza analiza została wykonana prawidłowo i czy wnioski z niej wyciągnięte są uprawnione. Dzięki temu zmniejszymy własne koszty, a zyskamy pewność co do poprawności opracowania.

Jeszcze jedna ważna uwaga!  Jeśli zakładamy z góry, że będziemy korzystali z pomocy przy wykonywaniu analizy statystycznej do własnej pracy dyplomowej, warto zwrócić się do eksperta w tej dziedzinie wcześniej, aniżeli w momencie gdy badania zostały już przeprowadzone. Z pewnością konsultacje na etapie projektowania badania pomogą w uniknięciu błędów metodologicznych, które są popełniane przez studentów bardzo często.  Pomoc taka z pewnością rażąco nie zwiększy ceny wykonania usługi, a każdy statystyk woli pracować na poprawnie skonstruowanych narzędziach badawczych. Ponadto warto wcześniej wykonać rozeznanie w tej kwestii, ponieważ znalezienie statystyka w „sezonie obron”, z krótkim terminem wykonania opracowania, może okazać się po prostu niemożliwe.