Profesjonalne analizy statystyczne do prac zaliczeniowych, licencjackich, magisterskich oraz prac naukowych.

Finalnymi etapami większości prac dyplomowych, prac badawczych oraz projektów naukowych są opracowanie wyników przeprowadzonych badań oraz analizy statystyczne. Prawidłowa prezentacja wyników badania w rezultacie wymaga przeprowadzenia kompleksowej analizy statystycznej. Niestety wymaga to sporej wiedzy oraz doświadczenia.

Analiza statyczna jest tematem, któremu poświęcono już niejedną książkę i niejedno opracowanie naukowe. Pisano już wiele o jej aspektach ogólnych i szczegółowych , o teorii i o praktyce.  Ogrom informacji na ten temat potrafi nieraz przytłoczyć. Wydaje się, że mając w perspektywie napisanie swojej pracy licencjackiej, magisterskiej czy doktoranckiej w oparciu o badania własne, niejednokrotnie trzeba więc podjąć wiele decyzji odnośnie sposobu przeprowadzenia swojej autorskiej analizy statystycznej. Pomagamy podjąć trafne decyzje, także tym osobom, które nie mają specjalistycznej wiedzy z dziedziny statystyki.

Jeżeli nie czujesz się ekspertem w dziedzinie metodologii, diagnostyki oraz realizacji analizy statycznej skontaktuj się z nami. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu bezsprzecznie jesteśmy w stanie realizować wysokiej klasy analizy statystyczne.

Od kilku lat z powodzeniem wykonujemy analizy wyników badań dla pracowników naukowych, instytutów, agencji badawczych i firm konsultingowych, jak również doktorantów i studentów różnych kierunków. Dla naukowców wykonaliśmy kilkadziesiąt analiz m.in na potrzeby grantów uczelnianych i projektów współfinansowanych przez Narodowe Centrum Nauki czy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

analizy statystyczne praca magisterska

Współpraca z nami może dotyczyć tylko wybranej części procesu lub mieć charakter całościowej realizacji. Kompleksowa analiza statystyczna to usługa w trakcie której:

 • Projektujemy optymalne pytania badawcze oraz hipotezy,
 • Wprowadzamy wyniki badania do bazy w programie statystycznym ( kodowanie ankiet)
 • Diagnozujemy, które narzędzia analityczne w danym przypadku będą najefektywniejsze
 • Wyliczamy poszczególne statystyki
 • Dokonujemy interpretacji merytorycznej otrzymanych wyników
 • Prezentujemy wyniki w formie graficznej (wykresy, tabele)
 • Tworzymy rozdział analityczny podsumowujący wyniki przeprowadzonej analizy
 • Odnosimy wyniki do innych źródeł statystycznych*

Dla osób mających zamiar wykonać swoje analizy samodzielnie oferujemy także szeroko rozumianą pomoc statystyczną.

Dlaczego warto nam powierzyć wykonanie analiz statystycznych?  

Każda z przeprowadzonych analiz statystycznych dokonywana jest w sposób indywidualny oraz kompleksowy. Oznacza to, że nie dostaniesz  od nas tylko “suchych” wyników. Prześlemy bowiem także opis realizacji procesu oraz możliwość skonsultowania dowolnych kwestii dotyczących analizy.

Analiza statystyczna wykonywana jest przez nas zawsze z wykorzystaniem profesjonalnych, płatnych programów statystycznych. W rezultacie dostarczamy usługi analityczne i wyniki, które są:

 • Poprawne metodologicznie (w całości zgodne z metodologią badań naukowych, co gwarantuje Tobie pozytywną akceptację prac np. promotora czy recenzenta)
 • Realizowane na podstawie gruntownej diagnostyki ( zastosowana metoda jest zawsze optymalna do cech badanej zbiorowości oraz charakteru badania, również Ty dostaniesz informację dlaczego wybrana została akurat ta metoda)
 • Skrojone na miarę ( analiza nie jest ani zbyt która ani zbyt obszerna, jest dokładnie tak długa aby wyczerpane zostały wszystkie poruszone w badaniu zagadnienia)
 • W pełni zinterpretowane (wszystkie wyliczone statystyki są w pełni zinterpretowane, co oznacza, że nie będziesz miał problemu z odniesieniem się do części teoretycznej swojej pracy)

analiza statystyczna praca licencjacka

Cennik  – ile kosztują analizy statystyczne?

Każda analiza statystyczna wyceniana jest indywidualnie. Wpływ na cenę ma stopień złożoności zlecenia. Najczęściej jednak cena za kompletną analizę statystyczną do pracy licencjackiej lub magisterskiej, mieści się w przedziale od 500,00 do 1000,00 zł brutto. Za wykonywane usługi wystawiamy faktury. Zamówione analizy wykonujemy w terminie zazwyczaj od 2 do maksymalnie 5 dni roboczych, w zależności od zakresu i złożoności analiz.

Zakres świadczonych usług to m.in.:

 • kodowanie zrealizowanych ankiet z badań empirycznych – wprowadzamy wyniki badania do bazy w programie statystycznym i zapisujemy w formacie SAV (SPSS) lub formatu .xls(x) w programie Excel
 • przeprowadzane są analizy statystyczne obejmujące: częstości występujących zmiennych, tabele krzyżowe zależności między zmiennymi,
 • wykonywanie testów statystycznych, które weryfikują związki między zmiennymi (czyli tzw. testowanie hipotez badawczych),
 • przygotowujemy graficzne opracowanie wyników badania – możemy sporządzić wykresy, tabele oraz wszelkie  infografiki w celu zaprezentowania wyników przeprowadzonych badań,
 • dostarczamy interpretacje i niezbędne opisy wyników analiz statystycznych podsumowujących badania.

analiza statystyczna wyników badań

Analiza statystyczna zawsze obejmuje właściwy wybór testów statystycznych. Za każdym razem dokładnie sprawdzamy  czy dane spełniają założenia dla danego testu i czy możliwe jest zastosowanie schematu wnioskowania.

Korzystając z naszych usług możesz mieć pewność, że analiza statystyczna wyników badań zostanie wykonana fachowo i terminowo. Służymy także pomocą w ustaleniach z promotorem 🙂

* np. danych z Głównego Urzędu Statystycznego: https://stat.gov.pl