Posted by
Posted in

Metodologia badań do pracy dyplomowej, licencjackiej, magisterskiej

Metodologia badań do pracy dyplomowej, czyli jak stosować metody badań do pracy licencjackiej i magisterskiej. Napisanie pracy dyplomowej dla każdego studenta jest sporym wyzwaniem. Sprostanie zasadom pisania prac dyplomowych, czy oczekiwaniom promotora odnośnie tego jak metodologia badań powinna zostać w pracy zastosowana, kosztuje sporo wysiłku. Zazwyczaj w karierze naukowej większości studentów czeka na nich praca […]

Posted by
Posted in

Statystyka do pracy magisterskiej – czy warto korzystać z pomocy eksperta?

Statystyka do pracy magisterskiej – kiedy warto skorzystać z pomocy eksperta? Wielu studentów przystępując do redagowania swojej pracy dyplomowej staje przed wymogiem, aby częścią tej pracy były wyniki z przeprowadzonego przez siebie badania empirycznego. W praktyce najczęściej realizowane są badania metodami ilościowymi, w których realizowane są wywiady ankietowe z interesującymi autorów grupami osób. Zaplanowanie kwestionariusza […]