Posted by
Posted in

Estymacja i jej zastosowanie w statystyce

Estymacja a statystyka. Definicja i rodzaje estymacji Estymacja to kolejna nieco enigmatycznie brzmiąca definicja jaką dostarcza nam statystyka. Zgłębiając kolejne zagadnienia związane z całym procesem badawczym, niemal każdy student, doktorant i naukowiec dojdzie właśnie do etapu estymacji. Zgodnie z definicją estymacja to szacowanie parametrów rozkładu zmiennej losowej w populacji. Inaczej mówiąc w czasie estymacji dochodzi […]

Posted by
Posted in

Metodologia badań do pracy dyplomowej, licencjackiej, magisterskiej

Metodologia badań do pracy dyplomowej, czyli jak stosować metody badań do pracy licencjackiej i magisterskiej. Napisanie pracy dyplomowej dla każdego studenta jest sporym wyzwaniem. Sprostanie zasadom pisania prac dyplomowych, czy oczekiwaniom promotora odnośnie tego jak metodologia badań powinna zostać w pracy zastosowana, kosztuje sporo wysiłku. Zazwyczaj w karierze naukowej większości studentów czeka na nich praca […]

Posted by
Posted in

Statystyka do pracy magisterskiej – czy warto korzystać z pomocy eksperta?

Statystyka do pracy magisterskiej – kiedy warto skorzystać z pomocy eksperta? Wielu studentów przystępując do redagowania swojej pracy dyplomowej staje przed wymogiem, aby częścią tej pracy były wyniki z przeprowadzonego przez siebie badania empirycznego. W praktyce najczęściej realizowane są badania metodami ilościowymi, w których realizowane są wywiady ankietowe z interesującymi autorów grupami osób. Zaplanowanie kwestionariusza […]