Obliczenia statystyczne zdecydowanie coraz częściej powierzane są wyspecjalizowanym statystykom. Już nie tylko studenci korzystają ze wsparcia w zakresie obliczeń statystycznych. W dobie tak szybkiego przyrostu zasobów wiedzy merytorycznej oraz błyskawicznego postępu technologicznego, zlecenie obliczeń do profesjonalnego podmiotu wydaje się coraz bardziej racjonalnym posunięciem. Naukowcy, instytuty naukowe i przedsiębiorstwa komercyjne również mogą zyskać na outsourcingu analiz i obliczeń statystycznych.

Zapraszamy do skorzystania z oferty obliczeń statystycznych dla studentów, doktorantów i pracowników naukowych! Obliczenia statystyczne wykonujemy na profesjonalnym oprogramowaniu komercyjnym Statistica oraz PQStat

Dlaczego obliczenia statystyczne warto powierzyć właśnie nam?

Oferujemy kompleksową obliczenia statystyczne obejmujące wszystkie etapy analizy i opracowania wyników badań. Wspieramy od zakodowania danych, poprzez wykonanie obliczeń statystycznych, aż po interpretację analiz i opis wyników.

Jako Agencja Badawcza Fast Solutions, już od ponad 10 lat świadczymy kompleksowe usługi badawcze i analityczne. Prowadzimy badania rynkowe, marketingowych, społeczne i naukowe. Obsługujemy przedsiębiorstwa, urzędy, instytuty naukowe i inne podmioty z całego kraju. Dlatego też oprócz analiz i obliczeń statystycznych możemy zaproponować pełne wsparcie metodologiczne i realizację terenową na każdym etapie Państwa projektu badawczego.

obliczenia statystyczne fast solutions

Dowiedz się o więcej naszej agencji na stronie: fastsolutions.pl

Dodatkowe informacje w zakresie oferty analiz i obliczeń statystycznych: analizystatystyczne.fastsolutions.pl