UX designer jest specjalistą, który zajmuje się projektowaniem stron internetowych, aplikacji i innych produktów cyfrowych. Produkty cyfrowe, które trafiają na rynek powinny być funkcjonalne i intuicyjne. UX designer może je zaprojektować w taki sposób tylko wtedy, gdy pozna potrzeby użytkownika. Służą temu między innymi badania ilościowe. Wykonując te badania, UX designer może przekonać się czy zaprojektowana przez niego strona albo aplikacja mobilna na pewno spełni wszystkie oczekiwania większości użytkowników

Jakie metody wykorzystywane są przy badaniach ilościowych?

Jedną z metod wykorzystywanych przy badaniach ilościowych jest sondaż kwestionariuszowy. Badania ilościowe mogą zostać przeprowadzone także innymi metodami. Do tych wykonywanych naprawdę bardzo często zalicza się nie tylko sondaże, ale także ankiety. Dzisiaj ankiety to metoda badawcza, która wykonywana jest wyjątkowo często online. Zaletą badań wykonywanych online jest to, że można wykonać je na licznej grupie respondentów. W badaniach online respondenci biorą udział bardzo chętnie, gdyż zapewniają one im anonimowość. Formą badania ilościowego jest również wywiad bezpośredni oraz wywiad telefoniczny. Co ciekawe, obecnie coraz częściej łączy się w jednym badaniu ilościowym różne metody badawcze.

Jakie zalety mają badania ilościowe?

Badania ilościowe mają bardzo wiele zalet, dlatego należą do badań wykonywanych naprawdę bardzo często. Istotną zaletą badania ilościowego jest relatywnie niski koszt jego wykonania. Ponadto badaniem ilościowym może zostać objęta duża grupa osób. Anonimowość oraz to, że respondenci mogą wypowiadać się zupełnie swobodnie to kolejne zalety tego badania. W badaniach ilościowych najczęściej zadawane są respondentom pytania otwarte. Nie oznacza to jednak, że nie jest możliwe zadawania także pytań zamkniętych. Badania ilościowe umożliwiają zweryfikowanie posiadanych danych i wiedzy, dlatego należą one do jednej z bardziej popularnych metod badawczych. Stosując badania ilościowe można zbadać między innymi profil klientów i zachowania konsumentów.

Jak przeprowadzić badania ilościowe, aby ich wynik był miarodajny?

Badania ilościowe będą wiarygodne, jeśli zostaną przeprowadzone w prawidłowy sposób. Respondentami powinny być osoby, które związane są z tematyką, która znajduje się w kręgu zainteresowań organizacji zlecającej wykonanie badania. Osoby do badania mogą być dobierane w różny sposób. Zdecydowanie jednak najlepiej sprawdza się dobieranie ich w sposób losowy. Należy również bardzo dokładnie określić cel badania.

Metoda ilościowa jest jedną z bardziej popularnych metod badawczych. Jest bardzo użyteczna w wielu sytuacjach, ale szczególnie sprawdza się wtedy, gdy zachodzi konieczność zbadania dużej grupy respondentów. Analiza wyników badań ilościowych jest stosunkowo szybka. Wykonuje się ją wykorzystując metodę matematyczną lub statystyczną. Możliwości wykorzystania badań ilościowych są przy tym niemal nieograniczone. Możne je przeprowadzić różnymi metodami. Jedną ze stosowanych częściej są ankiety.

Artykuł sponsorowany