Jesteśmy wieloletnimi współpracownikami profesjonalnej Agencji Badawczej ABM FAST SOLUTIONS, której początki sięgają 2011 roku.

Dysponujemy wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu i realizacji badań marketingowych i społecznych oraz związanych z nimi analizami statystycznymi. Dzięki temu możemy świadczymy usługi w zakresie tworzenia rzetelnych i poprawnych metodologicznie narzędzi badawczych (kwestionariuszy ankiet PAPI, CATI, CAWI) czy scenariuszy wywiadów pogłębionych) oraz wykonywania wielu rodzajów analiz i obliczeń statystycznych.

Serwis obliczeniastatystyczne.pl powstał z myślą o osobach, które poszukują wsparcia w zakresie zagadnień związanych z metodologią badań i statystyką na użytek prac licencjackich, magisterskich, doktoranckich, naukowych, instytucjonalnych czy badań komercyjnych prowadzonych na rzecz przedsiębiorstw.

Na co dzień z naszych usług statystycznych korzystają następujące kategorie klientów: 

  • studenci i pracownicy naukowi uczelni wyższych
  • instytuty naukowe
  • firmy doradcze i konsultingowe
  • podmioty z sektorów medycznego i farmacji
  • firmy badawcze i marketingowe
  • firmy z branży Public Relations
  • domy mediowe i agencje reklamowe
  • instytucje i urzędy administracji rządowej i samorządowej

W zależności  potrzeb Klientów w danym projekcie,  możemy służyć wykonaniem samych analiz statystycznych lub wspierać na każdym etapie realizacji projektu badawczego Państwu pomocą na każdym etapie realizacji.

W zakresie prac statystycznych pracujemy w  oprogramowaniu STATISTICA firmy StatSoft, środowisku dedykowanym do przeprowadzania zaawansowanych analiz statystycznych, umożliwiającym pracę również na plikach innych programów statystycznych, w tym m.in. oprogramowania SPSS. Równolegle użytkujemy również komercyjne oprogramowanie  PQStat oraz opensource-owy program statystyczny PSPP.

Skutecznie zaprojektujemy nie tylko badania, ale również cały zakres możliwych przekrojów analiz w odniesieniu do palety zmiennych pojawiających się w danym badaniu.  W sposób fachowy i profesjonalny przygotujemy całe zaplecze koncepcyjno-metodologiczne badań, wykonamy konieczne analizy i obliczenia statystyczne oraz pomożemy w zakresie interpretacji wyników, które uwieńczą Twoją pracę badawczą, naukową, studencką albo badanie rynku lub opinii.

Zapraszamy do kontaktu i efektywnej współpracy!