Posted by
Posted in

Statystyka do pracy magisterskiej – czy warto korzystać z pomocy eksperta?

Statystyka do pracy magisterskiej – kiedy warto skorzystać z pomocy eksperta? Wielu studentów przystępując do redagowania swojej pracy dyplomowej staje przed wymogiem, aby częścią tej pracy były wyniki z przeprowadzonego przez siebie badania empirycznego. W praktyce najczęściej realizowane są badania metodami ilościowymi, w których realizowane są wywiady ankietowe z interesującymi autorów grupami osób. Zaplanowanie kwestionariusza […]