Posted by
Posted in

Estymacja i jej zastosowanie w statystyce

Estymacja a statystyka. Definicja i rodzaje estymacji Estymacja to kolejna nieco enigmatycznie brzmiąca definicja jaką dostarcza nam statystyka. Zgłębiając kolejne zagadnienia związane z całym procesem badawczym, niemal każdy student, doktorant i naukowiec dojdzie właśnie do etapu estymacji. Zgodnie z definicją estymacja to szacowanie parametrów rozkładu zmiennej losowej w populacji. Inaczej mówiąc w czasie estymacji dochodzi […]