Pomoc statystyczna i konsultacje 

Czy pomoc statystyczna może przyśpieszyć postępy w realizacji Twojego projektu badawczego?  Oczywiście, że tak -ponieważ  wtedy będziesz miał możliwość skoncentrować się na wszelkich aspektach teoretycznych i empirycznych swojej pracy. W zależności od potrzeb klienta dajemy możliwość skorzystania z pomocy statystycznej tylko w wybranych  zakresach usług statystycznych, jak również oferujemy kompleksową pomoc na każdym etapie.

Poniżej przedstawiamy przykładowe zakresu działań w ramach usługi pomoc statystyczna dla studentów oraz pracowników naukowych:

  • porada metodologiczna (w tym m.in. dobór próby badawczej, odpowiednich metod i technik badawczych)
  • projektowanie narzędzia badawczego (m.in. konstrukcja kwestionariusza)
  • weryfikacja poprawności już stworzonego kwestionariusza
  • realizacja badań terenowych (ilościowych oraz jakościowych)
  • wprowadzenie wyników badania do bazy w programie statystycznym
  • analiza statystyczna wyników badania
  • napisanie rozdziału metodologicznego, empirycznego czy raportu z badania

pomoc statystyczna usługi

Kto najczęściej korzysta z naszej pomocy statystycznej?

Najczęściej usługę pomoc statystyczna oferujemy osobom fizycznym – studentom i naukowcom. Zakres wsparcia dotyczy najczęściej konsultacji metodologicznych w zakresie przygotowania projektu badań lub opracowania przekrojów analiz i statystyk wyników badania.

Często jednak obsługujemy także różnego typu firmy konsultingowe, doradcze,  agencje marketingowe, agencje reklamowe oraz instytuty uczelni wyższych, które oczekują od nas wsparcia w zagadnieniach badań rynkowych, społecznych lub naukowych realizowanych dla swoich klientów.  Pomoc statystyczna świadczona jest przez nas również na użytek projektach badawczych realizowanych komercyjnie przez firmy badawcze.

Pomagamy już nawet w początkowym etapie projektowania badań, np. wtedy gdy profesjonalna pomoc statystyczna jest potrzebna w takich zakresach działań jak; operacjonalizacja, czy tworzenie hipotez. Szybko i sprawnie wykonamy jednak także pojedyncze części analizy lub fachowo doradzimy w zakresie metodologii. Uporządkowujemy i usystematyzujemy duże ilości danych, stworzymy szczegółowe wykresy, ale pomożemy podjąć przemyślane decyzje odnośnie prac koncepcyjnych i analitycznych.

Z uwagi na fakt, iż w większości przypadków zakres pomocy statystycznej jest zróżnicowany pod względem nakładu prac,  koszt każdorazowo ustalamy indywidualnie z klientem. Wycena jest zawsze darmowa – serdecznie zapraszamy do kontaktu.