Badania ankietowe do pracy licencjackiej, magisterskiej, rozprawy doktorskiej i pracy naukowej. 

Wykonujemy badania ankietowe ilościowe i wywiady jakościowe na terenie całego kraju na potrzeby badań do prac naukowych, studenckich (praca licencjacka, praca magisterska) i doktoranckich. Dzięki naszemu doświadczeniu jesteśmy w stanie pomóc Ci pozyskać informacje istotne dla tematu twojej pracy.

badania ankietowe praca magisterska

 

Współpraca z nami w ramach realizacji badania ankietowego do Twojej pracy może obejmować:

 • ustalenie optymalnych hipotez badawczych
 • zaprojektowanie narzędzi badawczych ( kwestionariusz ankiety )
 • skonstruowanie doboru próby do badania
 • realizacja badania ankietowego na danym terenie
 • wprowadzamy wyników badania do bazy w programie statystycznym z możliwością realizacje dalszej analizy statystycznej.

Możemy wykonać badania ankietowe do Twoje pracy przy wykorzystaniu wielu metod i technik badawczych: 

Metody i techniki ilościowe: 

 • PAPI – kwestionariusze ankiet papierowe (realizacja face to face)
 • CAPI
 • CATI
 • CAWI / CASI
 • CAWI anonsowane telefonicznie

Metody i techniki jakościowe: 

 • IDI – indywidualne wywiady pogłębione
 • FGI – zogniskowane wywiady grupowe (grupy fokusowe)
 • TDI – indywidualne telefoniczne wywiady pogłębione

Realizujemy różne wielkości prób badawczych:  już od 50 wywiadów kwestionariuszowych do nawet kilku tysięcy ankiet w jednym badaniu oraz od kilku do kilkudziesięciu wywiadów jakościowych (IDI lub TDI) lub nawet kilku grup fokusowych.

Dostosowujemy się do potrzeb małych projektów na użytek prac studenckich, jak i profesjonalnych, złożonych metodologicznie realizacji na użytek badań naukowych, w tym również o zasięgu ogólnopolskim.

Gwarantujemy wysoką jakość ankietyzacji 

Badania prowadzone są wyłącznie przez doświadczonych z naszej ogólnopolskiej siatki ankieterów terenowych lub ankieterów telefonicznych z naszego studio badań CATI . Rozpoczęcie każdego badania poprzedzamy  szkoleniem przygotowawczym na potrzeby danego projektu. Gwarantujemy Państwu zachowanie wysokich standardów jakości wykonywanych usług. Na życzenie Klienta istnieje możliwość nagrywania wywiadów telefonicznych.

Ogólnopolski zasięg działania umożliwia nam proponowanie przystępnych cenowo stawek za wykonane wywiady, przy jednoczesnym zagwarantowaniu wysokiej jakości dostarczanych materiałów.