Profesjonalne analizy statystyczne do prac zaliczeniowych, licencjackich, magisterskich oraz prac naukowych.

Finalnymi etapami większości prac badawczych oraz projektów naukowych są opracowanie wyników przeprowadzonych badań oraz analizy statystyczne. Prawidłowa prezentacja wyników badania wymaga z reguły przeprowadzenia kompleksowej analizy statystycznej, co wymaga sporej wiedzy oraz doświadczenia. Jeżeli nie czujesz się ekspertem w dziedzinie metodologii, diagnostyki oraz realizacji analizy statycznej skontaktuj się z nami. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie realizować wysokiej klasy analizy statystyczne.

Od kilku lat z powodzeniem wykonujemy analizy wyników badań dla pracowników naukowych, instytutów, agencji badawczych i firm konsultingowych, jak również doktorantów i studentów różnych kierunków. Dla naukowców wykonaliśmy kilkadziesiąt analiz m.in na potrzeby grantów uczelnianych i projektów współfinansowanych przez NCN, czy NCBR.

analizy statystyczne praca magisterska

Współpraca z nami może dotyczyć tylko wybranej części procesu lub mieć charakter całościowej realizacji , kiedy to:

 • Projektujemy optymalne pytania badawcze oraz hipotezy,
 • Wprowadzamy wyniki badania do bazy w programie statystycznym ( kodowanie ankiet)
 • Diagnozujemy, które narzędzia analityczne w danym przypadku będą najefektywniejsze
 • Wyliczamy poszczególne statystyki
 • Dokonujemy interpretacji merytorycznej otrzymanych wyników
 • Prezentujemy wyniki w formie graficznej (wykresy, tabele)
 • Tworzymy rozdział analityczny podsumowujący wyniki przeprowadzonej analizy
 • Odnosimy wyniki do innych źródeł statystycznych*

Dla osób mających zamiar wykonać swoje analizy samodzielnie oferujemy także szeroko rozumianą pomoc statystyczną.

Dlaczego warto nam powierzyć wykonanie analiz statystycznych?  

Każda z przeprowadzonych analiz dokonywana jest w sposób indywidualny oraz kompleksowy. Oznacza to, że nie dostaniesz  tylko „suchych” wyników ale także opis realizacji procesu oraz możliwość skonsultowania dowolnych kwestii dotyczących analizy.

Nasze analizy wykonujemy z wykorzystaniem profesjonalnych płatnych programów statystycznych, dzięki czemu  są one:

 • Poprawne metodologicznie (w całości zgodne z metodologią badań naukowych, co gwarantuje Tobie pozytywną akceptację prac np. promotora czy recenzenta)
 • Realizowane na podstawie gruntownej diagnostyki ( zastosowana metoda jest zawsze optymalna do cech badanej zbiorowości oraz charakteru badania, również Ty dostaniesz informację dlaczego wybrana została akurat ta metoda)
 • Skrojone na miarę ( analiza nie jest ani zbyt która ani zbyt obszerna, jest dokładnie tak długa aby wyczerpane zostały wszystkie poruszone w badaniu zagadnienia)
 • W pełni zinterpretowane (wszystkie wyliczone statystyki są w pełni zinterpretowane, co oznacza, że nie będziesz miał problemu z odniesieniem się do części teoretycznej swojej pracy)

 

analizy statystyczne praca licencjacka

Cennik  – ile kosztują analizy statystyczne?

Każda analiza wyceniana jest indywidualnie. Wpływ na cenę ma stopień złożoności zlecenia, najczęściej jednak cena za kompletne analizy statystyczne do pracy licencjackiej lub magisterskiej, mieści się w przedziale od 250,00 do 500,00 zł brutto. Wystawiamy faktury VAT. Termin realizacji wynosi zazwyczaj od 2 do maksymalnie 5 dni roboczych.

Zakres usług obejmuje m.in.:

 • zakodowanie zrealizowanych ankiet z badań empirycznych – wprowadzamy wyników badania do bazy w programie statystycznym i zapisujemy w formacie SAV (SPSS) lub formatu .xls(x) w programie Excel
 • przeprowadzamy analizy statystyczne obejmujące: częstości występujących zmiennych, tabele krzyżowe zależności między zmiennymi,
 • wykonujemy testy statystyczne, które weryfikują związki między zmiennymi (czyli tzw. testowanie hipotez badawczych),
 • przygotowujemy graficzne opracowanie wyników badania – możemy sporządzić wykresy, tabele oraz wszelkie  infografiki w celu zaprezentowania wyników przeprowadzonych badań,
 • dostarczamy interpretacje i niezbędne opisy wyników podsumowujących badania.

Korzystając z naszych usług możesz mieć pewność, że analiza statystyczna wyników badań zostanie wykonana fachowo i terminowo.

 

 

 

* np. danych z Głównego Urzędu Statystycznego: https://stat.gov.pl